วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ปลากดหิน

ชื่อไทย กดหิน แขยงหิน

ชื่อสามัญ SIAMESE ROCK CATFISH

ชื่อวิทยาศาสตร์ Leiocassis siamensis

ถิ่นอาศัย อยู่ตามลำธาร เช่น บริเวณปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ แม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง แม่น้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี ฯลฯ

ลักษณะทั่วไป ลำตัวค่อนข้างยาว ไม่มีเกล็ด หัวแบนราบลงเล็กน้อย ตามีผิวหนังใสปิดคลุม มีฟันซี่แหลมเล็กๆ อยู่บนขากรรไกร และเพดานปาก มีหนวด 4 คู่ มีรูจมูกข้างละหนึ่งคู่ แต่ละคู่อยู่ห่างจากกัน ครีบหลังและครีบหูมีหนามแหลม ลำตัวมีพื้นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน มีแถบดำหรือน้ำตาลเข้มพาดขวางลำตัว แถบที่ว่านี้จะมีขนาดโตกว่าช่วงสีพื้นของลำตัว ขนาดและที่ตั้งของแถบเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดและอายุของปลา
อาหารธรรมชาติ กินลูกปลา ลูกกุ้ง และสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็ก

สถานภาพ (ความสำคัญ) นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

ไม่มีความคิดเห็น: